Erlo

CSS颜色代码

时间:2018-10-11 09:58   阅读:54次   来源:博客园页面报错

点赞 打赏

×打赏

支付宝

微信

CSS颜色代码大全

FFFFFF #DDDDDD #AAAAAA #888888 #666666 #444444 #000000
#FFB7DD #FF88C2 #FF44AA  #FF0088  #C10066  #A20055  #8C0044 
#FFCCCC #FF8888 #FF3333  #FF0000  #CC0000  #AA0000  #880000 
#FFC8B4 #FFA488 #FF7744  #FF5511  #E63F00  #C63300  #A42D00 
#FFDDAA #FFBB66 #FFAA33 #FF8800  #EE7700  #CC6600  #BB5500 
#FFEE99 #FFDD55 #FFCC22 #FFBB00  #DDAA00  #AA7700  #886600 
#FFFFBB #FFFF77 #FFFF33 #FFFF00 #EEEE00 #BBBB00 #888800
#EEFFBB #DDFF77 #CCFF33 #BBFF00 #99DD00 #88AA00 #668800
#CCFF99 #BBFF66 #99FF33 #77FF00 #66DD00 #55AA00 #227700
#99FF99 #66FF66 #33FF33 #00FF00 #00DD00 #00AA00 #008800
#BBFFEE #77FFCC #33FFAA #00FF99 #00DD77 #00AA55 #008844
#AAFFEE #77FFEE #33FFDD #00FFCC #00DDAA #00AA88 #008866
#99FFFF #66FFFF #33FFFF #00FFFF #00DDDD #00AAAA #008888
#CCEEFF #77DDFF #33CCFF #00BBFF #009FCC #0088A8 #007799
#CCDDFF #99BBFF #5599FF #0066FF  #0044BB  #003C9D  #003377 
#CCCCFF #9999FF #5555FF  #0000FF  #0000CC  #0000AA  #000088 
#CCBBFF #9F88FF #7744FF  #5500FF  #4400CC  #2200AA  #220088 
#D1BBFF #B088FF #9955FF  #7700FF  #5500DD  #4400B3  #3A0088 
#E8CCFF #D28EFF #B94FFF  #9900FF  #7700BB  #66009D  #550088 
#F0BBFF #E38EFF #E93EFF  #CC00FF  #A500CC  #7A0099  #660077 
#FFB3FF #FF77FF #FF3EFF  #FF0 0FF  #CC00CC  #990099  #770077 

 

颜色名称代码

顏色

maroon  #800000   
darkred  #8B0000   
brown  #A52A2A   
firebrick  #B22222   
crimson  #DC143C   
red  #FF0000   

桃紅~粉紅

颜色名称代码

顏色

mediumvioletred  #C71585   
palevioletred  #D87093   
deeppink  #FF1493   
fuchsia(magenta)  #FF00FF   
hotpink  #FF69B4   
pink  #FFC0CB   
lightpink  #FFB6C1   
mistyrose  #FFE4E1   
lavenderblush  #FFF0F5   

颜色名称代码

顏色

indigo  #4B0082   
purple  #800080   
darkmagenta  #8B008B   
darkorchid   #9932CC   
blueviolet  #8A2BE2   
darkviolet  #9400D3   
slateblue  #6A5ACD   
mediumpurple  #9370DB   
mediumslateblue  #7B68EE    
mediumorchid  #BA55D3   
violet  #EE82EE   
plum  #DDA0DD   
thistle  #D8BFD8   
lavender  #E6E6FA   

褐~橘~米白

 

颜色代码

顏色

saddlebrown  #8B4513   
sienna  #A0522D   
chocolate  #D2691E   
indianred  #CD5C5C   
rosybrown  #BC8F8F   
lightcorol  #F08080    
salmon  #FA8072   
lightsalmon  #FFA07A   
orangered  #FF4500   
tomato  #FF6347   
coral  #FF7F50   
darkorange  #FF8C00   
sandybrown  #F4A460   
peru  #CD853F   
tan  #D2B48C   
burlywood  #DEB887   
wheat  #F5DEB3   
moccasin  #FFE4B5   
navajowhite  #FFDEAD   
peachpuff  #FFDAB9   
bisque  #FFE4C4   
antuquewhite  #FAEBD7   
papayawhip  #FFEFD5   
cornsilk  #FFF8DC    
oldlace  #FDF5E6   
linen  #FAF0E6   
seashell  #FFF5EE   
snow  #FFFAFA   
floralwhite  #FFFAF0   
ivory  #FFFFF0   
mintcream  #F5FFFA   

金~

颜色名称 代码

顏色

darkgoldenrod  #B8860B   
goldenrod  #DAA520   
gold  #FFD700   
yellow  #FFFF00   
darkkhaki  #BDB76B   
khaki  #F0E68C   
palegoldenrod  #EEE8AA    
beige  #F5F5DC   
lemonchiffon  #FFFACD   
lightgoldenrodyellow  #FAFAD2   
lightyellow   #FFFFE0   

绿~黄

顏色名称代码

顏色

darkslategray  #2F4F4F   
darkolivegreen  #556B2F   
olive  #808000   
darkgreen  #006400   
forestgreen  #228B22   
seagreen  #2E8B57    
green(teal)  #008080   
lightseagreen  #20B2AA   
madiumaquamarine  #66CDAA   
mediumseagreen  #3CB371   
darkseagreen  #8FBC8F   
yellowgreen  #9ACD32   
limegreen  #32CD32   
lime  #00FF00   
chartreuse  #7FFF00   
lawngreen  #7CFC00   
greenyellow  #ADFF2F    
mediumspringgreen  #00FA9A   
springgreen  #00FF7F   
lightgreen   #90EE90   
palegreen  #98F898   
aquamarine  #7FFFD4   
honeydew  #F0FFF0   

来源:https://www.erlo.vip/share/3/20600.html下一篇:CSS3实现的几个小loading效果

评论留言

还没有评论留言,赶紧来抢楼吧~~

Erlo大厅()

* 这里是“吐槽厅”,所有人可看,只保留当天信息。

  • Erlo.vip2019-02-20 04:16:40Hello、欢迎使用吐槽厅,这里是个吐槽的地方。
  • 返回顶部